Session 21

Sociologia tineretului: cultura şi identitatea tinerilor
Sociology of youth. The culture and identity of young people
Sebastian Năstuţă (lecturer, “Petre Andrei” University Iaşi)
Valér Veres (associate professor, PhD., “Babeş-Bolyai” University Cluj)

SESSION 1 – chaired by Sebastian Năstuţă

Sorin Mitulescu and Marius Lazăr : Participarea  tinerilor la un Program European: paşi către noi solidarităţi şi identităţi
Institutul pentru Ştiinţele Educaţiei, Bucuresti

Gabriela Dinu-Teodorescu: Inteligenţa emoţională şi stilul de viaţă la studenţi
Universitatea Bucureşti

Petre Anghel: Sex, Gender and Culture Differences of Youth Communication
Universitatea Bucureşti

Sebastian Năstuţă (Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi)
Andrea Sólyom (Sapientia University, Cluj-Napoca)
Impactul etnicităţii asupra valorilor elevilor de liceu

Cristina Teodorescu: Motivaţiile angajamentul social al tinerilor din România: între interese profesionale şi satisfacţii personale
Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi

Vlad Zeno Millea: Gestionarea bugetului de timp în funcţie de apartenenţa de sex şi de generaţie
Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia

Eugen Glăvan: Conformitate în Bologna: reprezentări vizuale ale tinerilor italieni
Conformity in
Bologna: visual representation of youth Italian culture
Universitatea din Bucureşti

Contributed papers:

Irina-Elena Popovici: Internetul – spaţiul unei noi identităţi a tinerilor
Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

Cătălina Glăvan: Fotografia virtuala- o analiza comparativa pe reteaua de socializare Facebook
Institutul pentru Ştiiţele Educaţiei

SESSION 2 – chaired by Valér Veres

Valér Veres: Class Specific Social Vulnerability of Romanian Youth
“Babes-Bolyai” University, Cluj-Napoca

Daniela Băltăţescu şi Sergiu Bălţătescu: Youth employment status and attitudes and lifelong learning in Romania
University of Oradea, Romania

Csaba Jancsák: Value crisis and the change of values in the world of teacher training students in Hungary
University of Szeged, Ungaria

Sándor Csibi and Csanád Albert-Lőrincz: Psycho sociological and legal aspects of school aggression among adolescents
“Babes-Bolyai” University, Cluj-Napoca

Ramona Caramalau: Cultural consumption models of young people
University of Bucharest

Kálmán Ercsei („Max Weber” Research Institute, Cluj-Napoca)
Zita Kiss („Max Weber” Research Institute, Cluj-Napoca)
Réka Plugor (Centre for Labour Market Studies, University of Leicester)
Júlia Szabó („Corvinus” University, Budapest)
Valér Veres
(“Babes-Bolyai” University, Cluj-Napoca)
Youth Culture and Leisure Time Habits at Peninsula Festival

Contributed papers:

Mirela Boteanu (Anghel): Communication and Social Environment
University of Bucharest

Alexandra Zontea: Advertising Identities: Virtual Art Galleries as Places of Identity
University of Bucharest


DESCRIPTION:

The sociological approach of groups of young people imposes some methodological, epistemological and theoretical restrictions. The difficulty of studying youth and adolescents, the permanent changes undergone by the cohorts of adolescents, the interdisciplinarity and theoretical opportunities that the area of youth studies offers to social scientists represent an opportunity but also a threat.

The increasing role of youth in postmodern societies draws the attention of sociologists on youth issues. This stage of life does not represent anymore a transition period from childhood to adulthood; young people lead the fashion, open new areas in arts and culture, and the young specialists from ITC and HiTech transform the traditional forms of professional development.

The section “Sociology of youth” encourages people to submit empirical papers focused on youth topics or youth specificity, highlighting the interdisciplinary approach and broad theoretical openings allowed by the study of youth. Subjects like youth communities and (sub)culture, life style, youth and education, communication and interpersonal relations, social values and aspirations, civical, political and religious behaviour, misconception and/ or identity crisis, and juvenile delinquency are just a few aspects that we propose for papers and debates within this session.

DESCRIERE:

Abordarea din perspectivă sociologică a tineretului impune o serie de exigenţe de natură metodologică, epistemologică şi teoretică. Dificultatea studierii grupurilor de tineri, transformările permanente pe care le suferă cohortele de adolescenţi şi deschiderea interdisciplinară pe care acest grup o oferă cercetătorilor reprezintă în egală măsură o oportunitate şi o vulnerabilitate pentru studiile din domeniul tineretului.

Creşterea rolului tineretului în societățile postmoderne a adus în atenția sociologiei problematica acestei categorii sociale. Etapa de tinerețe nu mai reprezintă doar o etapă de tranziție între copilărie și viața de adult, tineretul fiind cel care formează moda, care dă tonul în multe domenii din cultură și artă, iar specialiștii din ce în ce mai tineri în domeniile ITC şi HiTech răstoarnă multe din formele clasice ale evoluției  profesionale.

Secţiunea “Sociologia tineretului” îşi propune încurajarea lucrărilor cu caracter empiric care se focusează asupra problematicii și specificul tineretului, punând un accent asupra interdisciplinarităţii şi deschiderilor teoretice ample pe care studiul tinerilor le permite. Teme precum (sub)cultura şi comunităţile tinerilor, stilul de viaţă, tineretul și educația, comunicarea şi relaţiile interpersonale, valorile şi aspiraţiile sociale, comportamentul civic, politic şi religios, criza de identitate și/sau prejudecăți, comportamente deviante ale tinerilor sunt doar câteva aspecte pe care le propunem spre dezbatere în cadrul acestei secţiuni.

Advertisements
%d bloggers like this: