Session 14

Organizaţiile, factori cheie în procesul de reconstrucţie a stabilităţii sociale în perioadele de criză

Marian Preda (professor, PhD., Universitatea Bucureşti)
Mihaela Vlăsceanu (professor, PhD., Universitatea Bucureşti)
Marian Gabriel Hâncean (assistant professor, PhD., Universitatea Bucureşti)

Bakó Rozália Klára: Organizational Discourses and Leadership: Presentational versus Operational Rhetoric
Universitatea “Sapientia”, Cluj-Napoca

Bondor Negraru Bogdan: Definitii si interpretari ale culturii organizationale
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), Bucureşti

Brăescu Paula şi Vicovan Magdalena: Rolul fricii în performanţa organizaţională
Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi

Buşu Oana Cristina: Putere şi influenţă în organizaţii
Universitatea din Bucureşti

Buzea Carmen şi Meseşan Schmitz Luiza: Măsurarea prestigiului ocupaţiilor în România
Universitatea “Transilvania” din Braşov

Cmeciu Camelia şi Miron Luminita: Cultură și învățare în universitățile private românești. Studiu de caz: Universitatea „Danubius” din Galaţi
Universitatea “Danubius” din Galaţi

Dima Ana-Maria: Reconstructing National Qualification Frameworks as Institutions in the Sociology of Curriculum
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), Bucureşti

Dobrica Petronel: Romanian penitentiary system. The consequences of the new law of prison organisation. The lack of solidarities
Universitatea din Bucureşti

Durneac Cristina: Performanţa organizaţională în perioada de criză
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), Bucureşti

Hâncean Marian-Gabriel: Încredere şi cooperare în structurile intraorganizationale de schimb social generalizat
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), Bucureşti

Lambru Mihaela: Sectorul neguvernamental din România: evoluţie, caracteristici, provocări
Universitatea din Bucureşti

Lucian Marina şi Ionas Liliana: Eficientizarea organizaţională a administraţiei locale din România în contextul crizei
Universitatea “1 decembrie 1918”, Alba-Iulia

Pasatoiu Florin, Petcu Radu şi Otovescu Adrian: Administraţia Publică Locală – între realităţi sociale şi retorică normativă
Universitatea din Craiova

Pătruţ Monica: Satisfacţia muncii în mediul universitar public în perioadă de criză. Studiu de caz : Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Universitatea “Vasile Alecsandri”, Bacău

Popa Dumitrescu Diana Mariana: Cooperare interculturală în Organizația Virtuală
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), Bucureşti

Preda Marian şi Brumaru Virgil: Managementul de criză sau managementul în criză în România?
Universitatea din Bucureşti

Richea Maria: Strategii de recrutare şi selecţie a cadrelor didactice în învăţământul superior din România
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), Bucureşti

Stan Oana Mara: Coordonate in construirea brandului de angajator. Impactul acţiunilor de responsabilitate sociala corporatista
Universitatea din Bucureşti

Stânea Rodica Silvia şi Talpaș Petronela Maria: Aspecte ale culturii organizaționale la nivelul administratiei locale
Universitatea “1 decembrie 1918”, Alba-Iulia

Ştefănescu Florica şi Dărăbăneanu Dragoş: Managementul resurselor umane în timp de criză
Universitatea din Oradea

Talpaș Petronela Maria şi Stânea Rodica Silvia: Percepțiile cetățenilor cu privire la activitatea Primăriei Municipiului Alba Iulia
Universitatea “1 decembrie 1918”, Alba-Iulia

Timofte Cristina Daniela: Schimbările din structura socială generate de corporații și efectul lor asupra calității vieții. Relația familie-corporație în modernismul târziu
Universitatea din Bucureşti

———————————————————————————————————————————————————————-

Romanian:

Secţiunea ştiinţifică Sociologia Organizaţiilor, din cadrul SSR, propune o temă specifică domeniului de studiu al organizaţiilor, în cadrul primei conferinţe a Societăţii Sociologilor din România – Reconstruind socialul. Riscuri şi solidarităţi noi. Tema, Organizaţiile, factori cheie în procesul de reconstrucţie a stabilităţii sociale în perioadele de criză, îşi propune să producă răspunsuri utile pentru o întrebare fundamentală: Care este rolul organizaţiilor în perioadele de criză pe care le parcurg diferitele societăţi?

Aceasta este o invitaţie la un dialog ştiinţific pe care o lansăm tuturor celor care manifestă interese de cercetare în domeniul mai larg de studii organizaţionale; atât cercetători, cât şi universitari, din România, dar şi din străinătate. În acest sens, încurajăm orice tip de contribuţie ştiinţifică, indiferent de natura abordării şi a metodologiei utilizate. Criteriul de selecţie fiind reprezentat de gradul de noutate sau de actualitate al fiecărei contribuţii. În plus, prin acest demers, ne propunem identificarea noilor tendinţe şi orientări existente în domeniul sociologiei organizaţiilor din România şi din alte ţări. Dar şi poziţiile specialiştilor români şi străini din domeniu cu privire la impactul pe care organizaţiile îl au asupra diferitelor domenii şi segmente sociale definite ca parcurgând perioade de criză (socială, economică, politică, de indentitate etc.).

Obiectivele asociate temei mai sus definite au o natură multiplă şi vizează aspecte şi abordări, atât teoretice, cât şi metodologice diferite:

 • Strategiile de adaptare a organizaţiilor la mediile externe, definite ca turbulente şi ostile;
 • Organizaţiile ca surse exportatoare de stabilitate sau instabilitate socială în medii definite prin dezechilibre şi riscuri sociale;
 • Impactul resurselor umane asupra performanţei organizaţionale, în contextul creşterii gradului de diferenţiere culturală;
 • Rolul reţelelor intra şi interorganizaţionale în supravieţuirea organizaţională;
 • Strategiile de reproiectare organizaţională ca răspuns la presiunile mediilor externe organizaţionale;
 • Mecanisme de motivare a resurselor umane în condiţii de diminuare a resurselor organizaţionale.

Contribuţiile dumneavoastră pot fi redactate atât în limba română, cât şi în limba engleză.
——————————————————————————————————————————————————————-

English:

The scientific section Sociology of Organizations, of the Society of Sociologists from Romania, submits a specific theme of research, within the first international Conference of the Society of Sociologists from Romania – Reconstructing the Social. New Risks and Solidarities. The research theme of the section, Organizations, key factors in the process of reconstructing social stability during periods of crisis, aims at producing relevant answers to a fundamental question: Which is the role of organizations during the periods of crisis undergone by different societies?

In other words, this call should be treated as an invitation to a scientific debate or discussion, submitted to those both Romanians and nonRomanian researchers, whose research interests can be placed in the larger area of organizational studies. Under the given context, we strongly sustain all types of scientific contributions, regardless of the type of the approach or methodological frameworks. The selection criterion for the scientific contributions is defined in terms of originality or novelty. Furthermore, by this call, we intend to identify the new theoretical and methodological trends, approches and orientations in the specific field of sociology of organizations, both in Romania and in other countries. And, also, the different perspectives of Romanian and foreign researchers considering the impact of organizations on various social segments, during periods of crisis.

The objectives of the research theme that we submit are of a complex nature and tackle different theoretical and methodological issues and approaches:

 • The organizational strategies for adapting to external environments, defined as turbulent and hostile;
 • Organizations as exporting sources of social stability / instability in differrent environments highly driven by social risks;
 • The impact of human resources on organizational performance, under the circumstances of a high level of cultural diferentiation;
 • Organizational survival by intra and interorganizational networks;
 • Organizational redesigning as an effect of the external environmental pressures.
 • Using different mechanisms for human resource motivation, under resource scarcity circumstances.

Your scientific contributions can be made not only in Romanian, but also in English.

Advertisements
%d bloggers like this: